(MEVLANA DOST) DENİLEN VEDİA BÜLENT ÇORAK'IN YAZDIĞI BİLGİ K

BİLGİ KİTABI (ilm-i ledün )SÖZLĞÜ
Gayb alemi sırları hakkında, açıklayıcı, belgeleyici sözlük, neyi merak ederseniz, Alfabetik harf sırası ile aradığınız kelime veya cümleye bakın.

Haber verdiğimiz sır mesajların manevi değeri,nekadardır derseniz? herkesin düşünce alanının genişliği kadardır, yada herkesi nekadar ikna edebildiğimiz kadardır,yada herkesin anlayabildiği kadardır.

Herkesin vicdanını ne kadar rahatlatabildiği kadardır.Takdir siz okuyuculara aittir.
Herkesin anlayabildiği, idrak edebildiği orandadır.

Kıymeti ona göre hesaba katılır. Hoşuna giden okuyucularımız bize dua etsin. başka bir şey istemeyiz.
(BİLGİ kitabı) Nedir derseniz? Söyleyelim:
Kuranda bahsedilen HİKMET KİTABI -İLM-İ LEDÜN KİTABI dır.

Yani Hz. Muhammed s.a.v.Peygamberimize Cebrail Meleğinin indirdiği ikinci kutsal kitaptır.

Ancak Cebrailin büyük Din Peygamberlerine indirdiği bu ikinci Din kitabı ,Ümmetlere farz olan bir din kitabı değildir.

Aynı zamanda Dinlere ait Tevrat,İncil,Kuran ve Zebur kitaplarını geçersiz kılan yeni bir Din kitabıda değildir.

Bazıları bu tür kitabı,Uzaylıların yeni Din ,yeni şeriat kitabı zannediyorlarsada bu doğru değildir.Bu Felsefi karakterli hikmet kitabları daha çok futuroloji denilen Geleceğin Tarihine ve bilinmeyen uzak geçmişe ait Gaybi bilgiler kitabıdır.


1400 sene önce bu kitaba Araplar tarafından (İlm-i Ledün sır kitabı) deniyordu.Buna Muhiyddin Arabi (İlm-i Cifr=Şifre(sır) çözme ilmi) dedi. Mevlana Celaleddin Muhammed RUMİ de (Mesnevi) kitabı dedi.

Hz. Musa ve Hz.Davut ve Süleyman Peygamberler bu ikinci Din kitabına (Kabala=Evrensel ve Tanrısal nitelikli hikmet sırları) dediler.

Günümüzdede bu kitaba üç isim verilmektedir.(1)-Atlanta Melekut Aleminin RA Felsefesi,
2)-Bilgi Kitabı,
3)-Mahşerin Habercileri)

gibi isimlerle,yazılan bu kitap temelde aynı karakterde tek bir kitapdır.İlahi Ruhsal Plan Boyutunun tek kanalı olan Alfa kanalından Uzaylı Melekler tarafından yazdırılan Meditasyon kitabıdır.

değişik zamanda değişik yerlerde birbirinden bağımsız ve habersiz olarak ortaya çıkartılan değişik ışık dostlarının yazdığı yardımcı Dini bilgiler Kitabıdır.

Yani Farz olan Şeri Din kitabı değil ama öğrenilmesinde çok fayda görülecek olan Sünnet derecesinde lüzumlu bir kitapdır.
İSLAMI KABALA YA DA TANRININ GİZLİ HİKMETLERİ VE GAYBİ SIRLARI nı anlatan kitap:

BİLGİ KİTABI
Kuranı kerimde Hikmet kitabı olarak bildirilen bir sır kitabıdır. Tüm Şeriat sahibi Peygamberlere indirilen semavi Din kitaplarının yanı sıra

ikinci kitap olarak, peygamberlere indirilen Hikmet kitabıdır. Hikmet Kitabı yani Bilgi Kitabı ,Tanrının gizli imtihan sırları, gizli Ruhsal Evrim planları anlamına gelir.

Hatta ;Hakikatı Muhammedi anlamına gelir. Kader ilmi: Hikmet Kitabı (kuranla birlikte Peygamber Muhammed (s.a.v.) e indirilen ikinci kitap):

Tanrının gizli ve sürpriz olan imtihan sırları, hakikat-ı Muhammedi. Evrensel insanlık Gerçeği.Ruhsal Evrimin amacı,vahdeti vücud felsefesi.

Tanrının B.İ.R kavramı.: Yada Hailifetullah kavram 99 esma ül Hüsna nın sırrı.
Bilgi kitabı: MAHŞERİN HABERCİLERİ KİTABI İSLAMIN KABALASI:demektir.

Hızır a.s. ın İlmi.elen Birleşik Evrenler arası gerçek insanlık realitesi (Gerçekliği) anlamına da gelir.

01.11.1981 tarihinde içinde ,Uzaylı Meleklerin bulunduğu KOZMOZ FEDERAL MECLİSİ tarafından Meditasyon vasıtası ile yazdırılan fenomenik sır bilgilerin kitap haline getirilmiş şeklidir.

Bilgi Kitabı&nı Mevlana kod adı ile bilinen, Altın Çağın Kalemi sıfatı da verilen, Vedia Bülent ÇORAK isimli bir Bayan Medyum 1996 yılında kitap haline getirmiştir.

1903 yılında Dünya Medyumların telepatik yoldan bilgi alabildikleri,Uzaylı Melekler ile konuşabildikleri hale gelmişti. Aslında Galiba ,

1950 li ve 1960 lı yıllar arasında bilgi kitabının temelleri, Dr. Bedri RUHSELMAN zamanında atılmıştı. Onun Meditasyon yardımcısı olan Vedia Bülent ÇORAK hanımda bu temeli yükseltti.

Bu Kitap Allahın (B.İ.R) kavramına ait birleşik insanlık realitesini, ham bilgilerle biraz karışık olarak anlatır. Çünkü kendisine bu kitabın sırlarını yazdıran Uzaylı Melek öyle olmasını istemiştir.

İnsanlar kendi akıl mantık ve sezgileme kabiliyetince algılamaları gerekiyordu. Hazır tasnif edilmiş kopya bilgi vermek Allahın istemediği bir şeydi.

İçindeki çelişkili, hatalı unsurlar tasnif edilip ayıklandıktan sonra herkesin anlayabileceği hale getirilmesi gerekiyordu. Bunu kimse yapamadı.

Fakat Bilgi kitabında da Bugünkü yeni sıfatı ve misyonu belirtilen bir Medyum Araştırmacı Tarih Yazarı , bu işi yaptı.

Uzaylı Meleğin Bilgi Kitabında da bildirdiği gibi, 1996 yılında Dünya insanlığına kader bilgilerinin telepatik olarak verileceği müjdesi temelinde , de, tıpkı Vedia Bülent Hanım gibi,

Onun devamı olarak, onun tasdikleyicisi olarak, 1996 yılında Bir Müslüman Araştırmacı Tarih Yazarı MAHŞERİN HABERCİLERİ kitabını yazmaya başladı.

Dünyada ilk defa Günümüzün 1975 yıllık Takvimini, 5584 yıllık başlangıç Takvimi ve 218 yıllık Ahir zaman Takvimleri ile birleştirip Ana Takvim denilen esas İnsanlık Takvimini yani 7777 yıllık Adem Takvimini oluşturdu.

Küçük ve Büyük kıyametlerin zamanını tespit etti. 10 Büyük kıyamet Alametlerinin çıkış sıralamasını ve kesin tarihlerini gösterdi. Altın Çağ döneminin hangi yıllar arasında yaşanacağını gösterdi.

Bu işi yapan kimse her kim ise , o Yazar şu anda gizli olduğu farz edilen BEYTİ DOST isimli şahıs olduğunu kendiside bilmemektedir. Diğer insanlarda bilmemektedir. Ama olabilme ihtimali % 90 mevcuttur.

Ama bilgi kitabı bunu açıkça belirtmektedir. Beyti Dost aynı zamanda Hz. Muhammed s.a.v Peygamberin amcası oğlu ve damadı Ali bin Ebu Taliptir.

Beyti Dostu Hz. Muhammed s.a.v , iki hadisi şerifinde kıyametten önce gelecek olan Kahin zannedilecek kişi, Gaybin ve kuranın gizli sırlarını açıklayacak kişi olarak zikretmiştir.

İşte, Hz. İsa Mesihin vekili de olan Beyti Dost rumuzlu çok özel misyonlu, Özel Görevli hakkında , Hz. Muhammedin hadisi şerifinde şöyle bahsedilir.

(Kıyametten önce ) Kahinlerin birinden olan bir adam, Gelecek zamanda (Ahir zamanda) (Kıyametten çok az önce), Kuranı Kerimi bir okutacak ki (Öyle bir yorumlayacak ki,)

Ondan (O Kahinden) sonrada bir daha Kuranı onun gibi okutan (Yorumlayan) olamayacak.
Kaynak:Ahmed İbni HANBEL (Hanbeli Mezhebi kurucusu), Taberani , İbni ASAKİR, Beyhaki (Hadis Yazarları)-Geleceğin Tarihi Kitabı-Orhan BAYTAN

Yazar O.Baytan diyor ki kitabının 64. sayfasında
(Bu adamın Kuranı Kerimle ilgili bazı iddiaları olacak (Kuranın gizli şifresi 7777 Mucizesi), Kuranı kerime yeni bir bakış açısı getirecek

(Kuranı, Hikmet kitabının kehanetleri doğrultusunda yorumlayacak) veya Kuran üzerinde Ebcedik=sayılarla harfleri şifreleme teknikle veya rakamsal teoriler kuracak.

(Rakamlarla Kuranın Tekrarlanan Yediler Mucizesi-7777 denilen ve de 7777 yıllık Adem Takvimi ve Kozmik Yaradılış Takvimi (5 milyar 40 milyon yıllık Dünyanın Yaratılış süreci gibi.).

Bu adamın (Medyum Yazarın) Kahin olarak nitelendirilmesi, Onun Gelecek zamana ve Gayba ait bilinmeyen gizli sırlardan açıklayıcı haberlerde vereceğine işaret ediyor ki,

Bunu da belki kuran ayetleri ve hadisler üzerinde ebced hesapları (şifre çözücü çalışmalar) yaparak gerçekleştirecektir.)-Orhan BAYTAN

Değerli izleyiciler,Hz. Musa ;Hz. Davut ,Hz. Süleyman Hz. İsa ve Hz. Muhammed Peygamberler, Hikmet anlamına gelen Kehanetlerin toplayıcısı idiler. Hz.İsa;nın vekili olan Beyti Dost ;

Hz. Muhammedin amcası oğlu olarak reenkarnasyonla dünyaya gelip, Ali bin Ebu Talip ismi ile , Hikmet=Kehanet çözme ilmini, Hz. Muhammed den öğrendi,

sonrada öğrendiği Hikmet ilmini=Bilgi Kitabını, Büyük gizli sırların sahibi Abdul Kadir GEYLANİ ye miras bıraktı. Bu Miras Geylani den Mevlana Celaldeddin RUMİ ye geçti.

Hz. Muhammed;e Kuran ile birlikte gelen Tanrı Hikmetine ait sır bilgileri, 1380 yıl önce , Hz. Muhammed ,damadı Hz. Aliye anlattı, ama gizli tutmasını ve kimseye bahsetmemesini istedi.

Ona bu işi kıyametten önce bir din adamının değil de, Kahin zannedilecek bir kişinin (İsa Mesihin Vekilinin) yapacağını söyledi.

Hz.İsa Mesih aynı zamanda Baş Kahin olarak biliniyordu. O güne kadar gizli kalması gerekiyordu, kimseye açıklama ruhsatı verilmedi. Hatta bu Hikmet sırlarına vakıf olan Abdül kadir Geylani bile açıklamadı. Ruhsatı olmadığı için.

Başkası olamaz. Çünkü, Hz. Ali bin Ebu Talip, ile Beyti dostun günümüzdeki misyonları aynıdır. Sadece gerçek isimleri farklıdır. Aslında kendinin , işin özünde Beyti DOST-Hz. Ali” olduğunu bilmeyen anlamayan Araştırmacı Tarih Yazarının da ,

bugünkü misyonun, Beyti Dostun 2000 yıl önceki 1400 yıl önceki misyonları ile ve bugünkü yeni misyonu ile tıpkı aynen uyum göstermektedir.

Bilgi kitabı 30 yıldır hizmet vermektedir. Hatta 1981 yılından beri ,Bilgi kitabı içindeki bilgiler RA BİLGİLERİ; adı altında Amerika dada yayınlanmıştır. Yazar Don ELKİNS tarafından.

Bize göre Cenap Başman ya da Don ELKİNS de Kadri DOST denilen Abdul Kadir GEYLANİ olabilir. Olabilme ihtimali çok kuvvetlidir.Adı geçen Yazarlara , Araştırmacı Yazarıda

kendi yazdığı Sır kitabında yani bilinen adı ile MAHŞERİN HABERCİLERİ-Kitabında Kurandaki gizli

7777 yıllık Adem Takvimi ve Geleceğin tarihi, Kıyamet Alametlerinin kesin tarihleri gibi konulardan bahsederek,;7777 ŞİFRESİ keşfinden bahsetmiştir.

Birbirlerini hiç görmeyen bu insanlar, Yazarlar, Medyumlar, değişik zaman ve memleketlerde yaşamalarına rağmen aynı ortak temelli misyon üzere aynı özellikte gizli bilgileri deşifre etmişlerdir.

Sanki 3 Büyük Peygamberin kehanetlerini doğrulamak ve ispatlamak çözmek için, onların Hikmet çözücü vekilleri olarak. Kaderin yönlendirmesi üzerine böyle tesadüf olamaz. Hepsi ilahi bir programın gereği idi.

BİLGİ KİTABI da MAHŞERİN HABERCİLERİ Kitabı da ,İnsanları korkutmasın. Kimse korkmasın. Bu Kitapların ve de benzeri kitapların Yazarları Yeni bir Dinin Peygamberleri değildirler.

Uzaylı Dini ve Uzaylı Kutsal Kitabı Uzaylı Kutsal Tanrısından da bahsetmiyorlar. Yani bilinen üç semavi Din Felsefesine doktrinlerine onları inkar edecek Alternatif bir Felsefeyi getirmemişlerdir.

Dayatmaya da çalışmıyorlar. Yeni bir Tarikatta kurmamışlardır. Siyasette yapmazlar kimsenin koltuğunda makamında mevkisinde gözleri yoktur.

Her şeyleri açıktır. Bilim ve belgeler akıl,mantık ve üç semavi din temelinde buluşarak, bu üç semavi dinin unutulan görmemezlikten gelinen ortak uzlaşma noktalarını ortaya koymaya çalışmışlardır.

Ünlü olmak, zengin olmak gibi de bir niyetleri yoktur. Her malın bir alıcısı vardır. Onlarda bu bilgilerin alıcılarına hitap etmeye

ve bir eksikliği tamamlamaya çalışıyorlar. Hiç kimse onlardaki farklılıkları kıskanmasın, herkes isterse, onlar gibi olabilirler.

Onlar gibi olmak istemiyorlarsa, onlara düşmanlık yapmasınlar. Onların fikri inançsal düşüncelerine saygı duysunlar.

Çünkü onlar Dünyadaki her insanın fikri ve inançsal, siyasi farklılıklarına saygı duyuyorlar.

Cenap BAŞMAN, Don ELKİNS, Vedia Bülent ÇORAK ve Mahşerin Habercileri Kitabının Yazarı nın amaçları Dünyanın biten ömrünün uzatılabileceği müjdesinin , Allah tarafından verildiği haberini Dünya insanlığına bildirmek ve anlatmaktı.

Çocuklarımızın geleceği bitirilmişti.
Onlar çocuklarımızın bitirilen geleceğini kader kıskacından kurtarmaya çalışıyorlardı.

Ama Dünya insanlığı, Din adamları ve Siyasiler buna yani Dünyanın ömrünün bir 500 sene daha uzatılabilmesi müjdesine fırsatına layık olamadılar. Çünkü Kıyametin 2011 yılında kopacağına kimse inanmak istemedi.

Kıyamet tehlikesi olmadığını iddia ettiler. Herkesi, bu konudaki uyarıcı yazarları kendileri gibi kıt akıllı zannettiler kendilerinden daha akıllı,daha fazilet sahibi ,daha ilim ve hikmet sahibi solabileceklerini düşünmek ve kabul etmek istemediler.

Bu tür özellikleri kendi tekelleri altına almışlar, başkalarında görmeyi onlara layık görmüyorlardı. Bu yüzden korkunç akibet ten tüm din adamları tüm siyasiler nasiplerini hak ettikleri kadar alacaklardır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !