2012 yılından önce yaşanacak küçük kıyametten sonra neler olacak

2011 YILI SONUNDAKİ KÜÇÜK KIYAMETTEN SONRAKİ YAŞANACAK OLAYLAR

2012 yılı:Suriyede Süfyani sıfatlı bir Arap çıkacak ve Kendini Arapların kurtarıcısı ilan edip ,Tüm ortadoğu Araplarını zulmü ile bıktıracaktır.

9.kasım_Cuma-2015 tarihinde Mehdi Muhammed (Ahmed Cabir bin Abdullah) Mekkede 30 yaşında olarak zuhur edecek ve Mekkede 314 kişi ile devrim yapıp Yeni Arap Kralı olacaktır.2015 ten itibaren kendisine katılanların artması ile Mehdi Süfyaniye karşı orduları ile savaş açacaktır.

Bu Mehdi dönemindeki olaylar ile ilgili diğer önemli husus ve Kesin Tarihleri aynı isimli sitemizin Mehdi bölümünde detaylıca bulacaksınız.


2025 yılı,Mehdi Muhammedin Süfyaniyi öldüreceği tarihtir.Bu tarih aynı zamanda Mehdinin Fransa Kralı 5.Heraklius Demmare ile 9 yıllık bir barış antlaşması yapacağı tarihtir.

Bu Antlaşma Arapların Batılı Haçlılar ile yapacağı 4. barış antlaşması olacaktır.Bunu biz söylemiyoruz,Hz.Muhammed ve Nostradamous isimli kahinde söylüyor.Nostradamousun 500 yıl önceden söylediği kehanetler İslama aykırı değildir,aksine İslamı tasdik edici kanıt niteliği taşır.

2015 ten itibaren Gerçek Mehdi olan Muhammed Ahmed Cabir Sahte Mehdi Süfyani ile savaşıp,bugüne kadar kendini Mehdi ilan eden Din istismarcılarına karşıda iyi bir inanç dersi verecektir,onların bilinmeyen yanlışlarını ortaya koyacaktır.

Biliyorsunuz ki,Din istismarcılarının,Dini siyasete alet etmeyi gerçek cihad zannedenlerin, bu büyük hatalarını kimse onlara kabul ettiremez.

Ancak Allah ve Onun gerçek Halifesi Mehdi Muhammed kabul ettirecektir.Gerçek İsa Mesihte 2048 yılında gökten indiğinde Müslüman olup,

kendisine rakip olacak olan Sahte Mesih DECCAL a karşı mücadele verecek ve oda Mehdi gibi,Yahudi ve Hiristiyanlara Dini inanç yanlışlıklarını ,galip geldikten sonra göstermiş olacaktır.

2034 yılı :Bir Hristiyan esirin "Haç İslama Galip gelmiştir" iddiası ile,Haçlı seferlerinin yeniden başlamasına sebep olması.Bu olay sebebi ile Meydana gelecek tartışmalar,4.Barış antlaşmasını son erdirecektir.

2035 yılında resmen savaşa dönüşecektir.Bu savaş 4.dünya savaşı olacaktır,KılıçKalkan dönemindeki gibi yapılacaktır.Teknoloji ve bilim olmayacağı için.

2035-2038:yılları arasında 4 yıl boyunca Haçlı savaşı olacak.İlk iki yılda Haçlılar Araplara karşı galip geleceklerdir.

fakat 2037 yılında Cebrail ve Mikail Meleklerinin Mehdiye 400.000 kişilik ordu takviyesi getirmesi ile,Mehdi savaşı kazanıp 5.Heraklius Demmare'yi önce Konstantiniye ye oradanda Romaya kadar kovalayacaktır.

2037 yılında Haçlı savaşından galip çıkan Mehdi,savaşı Kostantiniyede (İstanbulda) sürdürüp Konstantiniyeyi fetheder,orada 6 ay kalır,sonra yerine bir Vali koyup geri dönersede,

2039 yılında Rum Halkı(Hiristiyanlar yeniden baş kaldırıp,Mehdinin Valisini öldürünce Mehdi 2040 yılında ikinci kez Konstantiniyeye gelir ve ikinci kez orayı fetheder yine yerine bir Vali koyup geri döner, ikinci kez orada 6 ay kadar kaldıktan sonra.

2045-2047 yılları arasında Dünyada çok müthiş bir kuraklık ve açlık görülecek,üç yıl açlık ve kuraklık sürdükten sonra 2047 yılı Aralık başında ,bunu fırsat bilen Deccal ortaya çıkıp,Tüm insanlara Yiyecek yardımı yapıp tüm insanları kandıracak,

arkasından sürükleyecek ve kendisinin beklenen İsa Mesih Peygamber olduğunu iddia edecek,daha sonrada bugünkü Hiristiyanların ümid ettiği gibi kendisinin Tanrı oğlu tanrı ilan edecektir.

İşte o zaman ona Deccal sıfatı verilecektir.Çünkü o zaman allah onun bir gözünü şaşı yapacaktır,alnındada ( kfr )=Kafir yazısı belirecektir.Deccalın çıkışı 5.Büyük kıyamet alameti olacaktır.

2047 yılından 2051 yılı yarısına kadar 40 ay müddetle Deccal tüm dünyada hükmünü sürdürecektir.2051 yılı yarısında Deccal Gerçek İsa Mesih tarafından öldürülecektir.

2048 yılı Mart ayı başında Gerçek İsa Mesih gökten inecek ve rakibi Sahte Mesih İsaya karşı İslamiyeti kabul edip Mehdinin yardımcısı olacak ve birlikte Sahte İsa Mesih olan Deccala karşı savaşacaklardır.

Sahte Mesih Deccal, aslında Vişnu isimli sahte Tanrının oğlu,sahte Tanrı Krişnadır.Yani İnsanları Tanrıyım diye kandıran bir Şeytanın oğludur.

Reenkarnasyon yolu ile dünyaya yeniden gelecektir.İsa Mesihin gökten inmesi ve Müslüman olması 6. büyük kıyamet alameti olacaktır.

2051-2053 yılları arasında iki yıl boyunca Yecüc-Mecüc (Agog-Magog)kavimleri yer yüzünü işgal edip İsa Mesih ve onun Müslüman cemaatını tehdit edeceklerdir.

Fakat iki yıl sonunda 2053 te Allah hepsini kan emici sülüklerle yok edecektir.Yecüc ve Mecüc isimli Uzaylı Cinlerin yer yüzünü işgal etmeleri 7. büyük kıyamet alameti olacaktır.

2038-2040 :yılları arasında İsa Mesih Müslüman Arapların Müslüman Kralı olarak 40 yıl boyunca Adil bir hükümdar olacaktır.2053 yılında Mehdi onu (İsa Mesihi) kendi yerine getirir ve Mehdi 2055 yılında 70 yaşında iken ölür.

İsa Mesihde Müslüman bir Arap kızı ile evlenip çocuk sahibi olur.2093 yılında ölür ve Cesedi,Hz. Muhammedin Türbesindeki kabri yanına gömülür.

2093 yılında Hz.İsa Mesih ölür ve bir kaçgün sonra Güneş üçgün tutulur,Dünya karanlık olur ve üç gün sonra Güneş batıdan doğar,doğudan batmaya başlar.

Bu güneşin doğudan batıp,Batıdan doğması olayı 8.Büyük kıyamet Alametidir.Bu olaydan sonra Allahın Tövbeleri kabulettiği kapı kapanır.
Hiç kimsenin tövbesi ve sevapları,günahları Amel defterlerine yazılmaz,Allah tarafından kabul edilmez.

2093 yılında Güneşin batıdan doğması olayından hemen sonrada Dabbetül Ard denilen garib büyük bir varlık ortaya çıkacak,

Dabbede "Yecüc-Mecüc" gibi Cin boyutundan gelecek ve İnsanları kafir-Mümin(Müslüman) diye ayıracak ve Şeytanı secdeye gittiği esnada yanına gidip öldürecektir.

Dabbetül Ard Varlığının ortaya çıkışıda 9.büyük kıyamet alameti olacaktır.

2203 yılı kasım ayında 10.Büyük kıyamet Alameti olan Yer yüzünü büyük bir Ateşin sarması olayı görülecek ve Dünya insanları orta doğuda bir araya toplanacaktır.

Bundan sonrada Beklenen büyük Kıyamete ait Dünyanın infilak edip patlaması ve yok olması olayı yaşanacaktır.Hz.Muhammedin bildirdiği tarihe göre 1620 Hicri Takvim sonu itibarı ile Muharrem ayı başında kıyamet kopacaktır.Miladi olarak 27 kasım 2203 -Cuma gününü gösterecektir.

Muaz bin Cebel isimli sahabi,Resulllahtan duyduğu hadisi nakleder,-Kaynak:Kıyamet Alametleri kitabından sayfa:268

"...sonra,Cebrail isimli Melek, Güneş ve ayı,elleri ile iterek,o tövbe kapısının batısına doğru iter (Tövbe kapısı bizim evrenimizle parelel ve iç içe olan Ruhani boyutta bulunur.)

Tövbe kapısının açık olan iki kapağı , bir daha açılmamak üzere kapatılır.Tövbe kapısı bir kere kapandımı , bundan sonra,pişmanlık duyup tövbeden faydalanmak isteyen insanlar için artık çok geçmiş olacaktır.

Bunların hiç bir tövbelerini Allah kabul etmez.İnsanlar bundan sonra ne yapsalar,günahlarıda,sevaplarıda Amel defterlerine yazılmayacağı,Amel defterleri gök yüzüne kaldırıldığı için,Tövbe kapısı kapanmadan önceki inanç ve amel durumlarına göre yargılanacaklardır.

Yani daha önce Cenneti kazananlar Cennete,cehennemi kazananlarda Cehenneme giderler,sonradan durumlarında bir değişiklik yapılamaz.

"İşte rabbinin,ayetlerinden biri geldiği gün,daha önceden iman etmeyenlerin,o günde kazanacakları hayırlı amelin onlara bir faydası olmayacaktır.

Deki:"Ey İnsanlar Bekleyin, çünkü şüphesiz biz de sizin gibi sonucu bekleyenlerdeniz."
Kaynak:Enam Suresi 158.ayet sözü ile belirtilen mana bu tövbelerin kabul edilmemesi meselesi ile ilgilidir.

Abdullah bin Mesud ,Resulullahtan duyduğu bir hadisi nakleder,Nuaym bin Hammaddan rivayetEl Fiten isimli kitaptan
"..(2093 yılında)Tövbe kapısı kapandığı,zaman İblis Şeytanı secdeye kapanacak ve Secdede Tanrıya şöyle seslenecek:

"Ya Rabbi, emret bana kime istersen secde edeyim "(Hz.Ademin bedeni için demek istiyor,daha önce secde etmediği için),Diğer Şeytanlar,İblisin yanına gelip toplanırlar ve İblise sorarlar:

-"Kime yalvarıyorsun böyle?
-Rabbime(Allaha) yalvarıyorum,(daha önce)beni o (2243 yılındaki mahşer)diriliş gününe kadar bekletmesini,yaşatmasını istemiştim.

şimdide ayı şeyi istedim.", Bundan sonra İblis kendi acıklı durumu için ağlamaya ve göz yaşı dökmeye başlar ve sonunu beklemeye başlar,
ve hemen Dabbetül Ard denilen varlık Cin Boyutundan çıkıp yer yüzüne gelir ve Şeytanın yanına gider,Şeytan İblis secdede iken,Dabbetül Ard varlığı onun üzerine saldırıp öldürür.

Diğer Şeytanlarda (Uzaylı Haçlılar),Denizlerin altından su yüzüne çıkacaklardır ve İnsanlar gibi fiziksel bedenleri ile apaçık görüleceklerdir.

O Uzaylı Şeytanları apaçık gören İnsanlarda,kendilerini kandıran saptıran bu şeytanları görünce şöyle diyeceklerdir:"İşte ben kandırmaya ve saptırmaya çalışan Cehennem yoldaşım,arkadaşım bu,onu perişan eden Allaha şükürler olsun"

Baş Şeytan İblisin Dabbetül Ard tarafından öldürüldüğünü gören diğer Şeytanlar (Orionlu Uzaylı Haçlılar)Müslüman olup,

(2093-2133 yılları arasında)diğer insanlara Kuran öğretmeye çalışacaklardır.Ama bu amelleri,tövbe kapısı 2093 te kapandığı için onlara fayda vermeyecektir."

"Hz.İsanın (2093 te)ölümünden sonra, Güneş (Üç gün tutulduktan sonra) batıdan doğacak ,amel defterleri (sevap günah Kayıt defteri)kapanacak, tövbe kapısıda kapanacaktır.Şeytan (İblis)secdeye kapanır,Allaha yalvarıp,Allaha kime secde etmesini emrettiğini soracaktır,

sonrada,İblis Dabbetül Ard tarafından öldürülecektir.Bu olaydan (2093 yılından)sonra,40 yıl daha yaşayıp dünyadan faydalanacaklardır.Dabbenin ortaya çıkmasından (2093)sonra geçecek olan son 40 yıllık süre içinde ,müminlerin hepsine tüm istedikleri Allah tarafından verilecektir.

sonrada(2133 yılında)aniden tüm müslümanlar topluca ölümle karşılaşacaklardır.Müslümanlardan hiç kimse sağ kalmayacaktır"

Kaynak:Nuaym bin Hammad-El Fiten isimli kitapta, Hakim, El Müstedrek ve Abdullah bin Mesuttan alınan hadisleri aktarıyor.

"Müminler Dabbenin ortaya çıkmasından (2093 te)40 yıl daha (2093-2133 arasında)dünyadan faydalanacaklardır.Sonra ölüm onların arasında hızla yayılacaktır,Müslümanlardan hiç bir kimse kalmayacaktır.

Kafirlerde başı boş hayvanlar gibi dolaşacaklardır., taki,tüm çocukların gayri meşru (evlilik dışı zina ve fuhuş ile)olarak doğacağı zamana kadar (2133-2173 arasında)devam edecektir.
Sonra Allah (Kafir) kadınları kısır yapacaktır."

Kaynak:İbni Mesuddan rivayet hadis-Kıyamet Alametleri Kitabında.

"Mehdi (2055 te)ölür.Sonra İnsanlar fitneye düşerler.Kendilerine (2107-2109 arasında)Mahzum Kabilesinden bir adam (Cehcah-Mahzumi)gelir,ona biat olunur.

O da bir müddet (3 yıl kadar)kalır.Sonra Gök yüzünden bir Melek nida eder"Falana biat edin ve Hicretten sonra,topuklarınız üzere kaçıp geri dönmeyin, İnsanlar dönüp bakarlar,itaat edecekleri kimseyi bulamazlar,bundan sonrada (Kahtaniye) Mansura itaat edilir.

Bundan sonrada Mansur isimli lider, Mahzuminin (Cehcahın)üzerine gider,Allahda ona nusret verir.Böylece Mansur Mahzumi(Cehcah) ve yanındakileri öldürür."
Kaynak:Naim bin Hammad-Geleceğin Tarihi

"Temim oğullarından (Beni Temimden) olan Mukaad öldükten 3 yıl sonra,kuran silinecektir,ve hafızların kalbindende kaldırılacaktır."

Kaynak:Ebuşşeyh Hüreyreden-Kıyamet Alametleri kitabında sayfa:258 de

"Kuran geldiği yere (Ruhani byuta,Arşı Alaya) dönünceye kadar (Kuran silininceye kadar)kıyamet kopmaz,Kuran Arşın etrafında arı uğultusu gibi bir ses çıkaracaktır.

Allah Kurana soracaktır:-Neyin var?
-Senden geldim,okunuyorum fakat uygulanmıyorum,bu yüzden sana döndüm"-İbni Ömerden nakledilen hadis.Kıyamet Alametleri kitabı sayfa:286

Yukarıdaki Hadise göre Kuranı Kerim İnsanlar tarafından masal kitabı gibi okunup ,manevi yaşamda hiç uygulanmadığı için,Hz.

İsanın yerine gelen Mukaad isimli Müslüman Kralın ölümünden sonra üç yıl geçecek bu sürede Kureyşli birisi Krala vekalet eder, Kureşli Kralda ölünce,Kuran sayfaları 2106 yılında kendiliğinden silinecek,Hafızların kalbindende silinecektir.


MEHDİNİN DAHA ORTAYA ÇIKMASINDAN ÖNCE (DOĞUMUNDA) ŞARKTAN PARLAK KUYRUKLU BİR YILDIZ DOĞACAKTIR"

Kaab dan rivayet -Naim bin HAMMAD- Geleceğin Tarihi Kitabı-Orhan BAYTAN
Yukarda zikredilen Kuyruklu parlak yıldız 1986 yılında gördüğümüz HALLEY Kuyruklu yıldızıdır.

"MEHDİ İNSANLARIN İŞLERİNİ 30 İLA 40 YIL ÜZERİ NE ALACAKTIR."-Naim bin HAMMAD-GELECEĞİN TARİHİ- Orhan BAYTAN

"MEHDİNİN BEKASI (HÜKÜM SÜRMESİ) 40 YILDIR" -Naim bin HAMMAD

"MEHDİNİN (GİZLİ) HAYATI 30 YILDIR"
Naim bin HAMMAD- "MEHDİNİN DOĞUM YERİ (ORTAYA ÇIKACAĞI YER) MEDİNE DİR, PEYGAMBERİN SOYUNDANDIR, İSMİ PEYGAMBERİN İSMİ GİBİDİR O YAŞI 30 İLE 40 ARASINDA OLDUĞU HALDE GÖNDERİLECEKTİR."
Naim bin HAMMAD-

"MEHDİYE 40 VEYA 40 TAN AZ BİR YAŞTA BİAT EDİLECEK, MEHDİ 40 YAŞINDADIR, DİĞER BİR RİVAYETE GÖRE 30 İLA 40 YAŞ ARASINDA DIR."
Muhammed bin RESUL-Kıyamet Alametleri-(El İşaatu Li Eşratıs SaTİ.)

" MEHDİNİN GELİŞİ (YENİ) BİR YÜZ YIL BAŞINDA OLACAKTIR."
Mektubat- ı RABBANİ -İmam-ı RABBANİ "İSA DAN 30 KÜSUR SENE EVVEL, (33 YIL) MEHDİ ÇIKACAKTIR, İSA'NIN DA 45 YIL KALACAĞINA DAİR HADİSLER VARİT OLMUŞTUR.

BUNDAN DA ANLAŞILIYOR Kİ, HER İKİSİNİN BİR ARADA KALMASI 7 SENELİK MÜDDET ALMIŞ OLUYOR, BUNDAN SONRAKİ SENELER BİRBİRİNDEN AYRI OLDUKLARI SÜRELERDİR."


33 + 7 = 40 Yıl MEHDİ Hükümdar, 38 + 7 = 45 yıl Hz. İsa Hükümdar oluyor.
Muhammed bin Resul El Berzenci- EL İŞAATU Lİ EŞRATIS SAATİ

"MEHDİ ZUHUR ETTİKTEN SONRA, 40 YIL YAŞAYACAKTIR. HZ. İSA!NIN YER YÜZÜNDE KALIŞ MÜDDETİ 40-45 SENE OLACAĞI HADİS-İ ŞERİFLERDE BİLDİRİLMİŞTİR. BUNUN BİR KISMINI HZ. MEHDİ VE HZ. İSA BİRLİKTE YAŞAYACAKLARDIR.

BUDA YAKLAŞIK 7- 10 SENEDİR. BU BİLGİLERE GÖRE MEHDİ VE HZ. İSA'NIN YERYÜZÜNDE KALIŞLARI 75-80 SENE OLMAKTADIR."

Harun YAHYA-"YAHUDİLİK VE MASONLUK" Kitabı.
"İSA (A.S) YER YÜZÜNE İNECEK ,EVLENECEK,EŞ VE ÇOCUK SAHİBİ OLACAK ,45 YIL YAŞAYACAK,SONRA ÖLECEK ,BENİMLE (HZ. MUHAMMED İLE) AYNI KABİR YERİNE GÖMÜLECEKTİR.

SONRA , BEN,İSA VE EBU BEKİR HEP BİRLİKTE AYNI YERDEN MAHŞER GÜNÜ KALKACAĞIZ."
İbni CEVZİ;Abdullah bin ÖMER

"DECCAL ÇIKACAK,SONRA MERYEM OĞLU İSA GÖKTEN İNİP ONU ÖLDÜRECEK VE YERYÜZÜNDE 40 SENE ADALETLİ BİR LİDER OLARAK HÜKMEDECEK."

TABERANİ-EL İŞAATU Lİ EŞRATIS SAATİ- Muhammed Bin RESUL

"İSA (A.S) İNECEK, DECCAL!I ÖLDÜRECEK,SONRADA 40 YIL HÜKÜM SÜRECEK, ONUN ZAMANINDA KİMSE ÖLMEYECEKTİR KİŞİ KOYUNLARINA HAYDİ GİDİN OTLAYIN DİYECEK, KOYUNLAR BAŞAK TARLASINDA,BİR BAŞAK BİLE YEMEYECEKLER,YILAN VE AKREPLER KİMSEYİ SOKMAYACAK."
İbni MESUT- İbni Ebi ŞEYBE - El İşaatu Li Eşratıs Saati-Muhammed bin RESUL –


"KIYAMET; ARAPLAR, ESKİ, ATALARININ PUTLARINA, YENİDEN TAPMADAN KOPMAZ. BU SÜREDE DECCAL DEN VE MERYEM OĞLU İSANIN İNİŞİNDEN SONRA 120 (Hicri) YILDIR."

Naim bin HAMMAD-say:325 "GELECEĞİN TARİHİ-O. BAYTAN

"MERYEM OĞLU (2048 YILINDA) İSA (A .S) GÖKTEN İNER VE İNSANLAR ARASINDA 40 SENE KALIR."

Taberani-"GELCEĞİN TARİHİ "-Orhan BAYTAN

" İNSANLAR DECCAL DEN SONRA (KIYAMETE KADAR) 150 YIL (2153-2203 ARASI) KALIR"
Mevzularına göre hadis hazineleri.- Abdür Raif MÜNAVİ-Mütercim: Ahmet VARLI

"DECCAL YERYÜZÜNDE 40 SENE KALIR. İSA YER YÜZÜNE İNDİRİLDİKTEN SONRA 40 YIL KALIR.-Mevzularına göre hadis hazineleri. Amr bin AS derki:"
40 gün mü ? ,yahut 40 ay mı ?, yahut 40 yıl mıdır ? bilmiyorum."-

"ÜMMETİMİN İÇİNDE DECCAL ÇIKAR VE 40 GÜN MÜDDET EYLER"-Amr bin AS

"( 2093 YILINDA) HZ. İSA'NIN ÖLÜMÜNDEN SONRA,GÜNEŞ BATIDAN DOĞACAK AMEL DEFTERLERİ KAPANACAK,TÖVBE KAPILARI DA KAPANIR ŞEYTAN SECDEYE KAPANIP ALLAH!A YALVARACAK,KİME SECDE ETMESİ GEREKTİĞİNİ SORACAK,

SONRADA DABBET-ÜL ARD , ÇIKACAK, DABBE ŞEYTANI ÖLDÜRECEK,MÜMİNLER BU OLAYDAN SONRA 40 YIL DAHA DÜNYADAN FAYDALANACAK DABBE' NİN ORTAYA ÇIKIŞINDAN SONRA 40 YIL GEÇECEK.

BU MÜDDET ZARFINDA MÜMİNLERİN BÜTÜN İSTEDİKLERİ KENDİLERİNE VERİLECEKTİR, SONRA BİRDEN ÖLÜMLE KARŞI. KARŞIYA KALACAKLARDIR .MÜMİNLERDEN HİÇ KİMSE SAĞ KALMAYACAK"

Nuaym bin HAMMAD-El Fiten-El Müstedrek Hakim- Abdullah bin MESUT dan rivayet.-El İşaatu Li Eşratıs Saati---Muhammed bin RESUL

"İSA İNECEK, ( 2051 YILINDA ) DECCAL!İ ÖLDÜRECEK VE 40 YIL İNSANLAR HUZUR İÇİNDE YAŞAYACAKLARDIR."
İbni MESUT- Hakim"Müstedrek.

"MERYEM OĞLU İSA İNER, DECCAL!İ ÖLDÜRÜR VE 40 YIL, ALLAH!IN KİTABI KURAN VE BENİM SÜNNETİMLE HÜKMEDER,

VEFAT EDER,SONRA İSA!NIN EMRİ İLE ONUN YERİNE TEMİM OĞULLARINDAN MUKAAD ADINDA BİR HALİFEYE BİAT EDİLİR. ODA ÖLDÜKTEN SONRA, İNSANLAR ÜZERİNDEN 3 YIL GEÇMEDEN, KURAN SAYFALAR DAN İNSANLARIN GÖĞÜSLERİNDEN KALDIRILIR."-


Ebuş Şeyh Ebu HÜREYRE-Kıyamet Alametleri (El İşaatu li Eşratıs Saati-Muhammed Bin RESUL say:258.


"MÜMİNLER DABBE DEN SONRA 40 YIL DAHA DÜNYADAN FAYDALANACAKLAR ,SONRA ONLARIN ARASINDA ÖLÜM HIZLA KOL GEZECEK, MÜMİNLERDEN HİÇBİR FERT KALMAYACAKTIR. KAFİRLERDE BAŞI BOŞ HAYVANLAR GİBİ DOLAŞACAKLARDIR,

TA Kİ, TÜM ÇOCUKLARIN GAYRİ MEŞRU OLARAK DOĞACAĞI ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK, SONRA ALLAH KADINLARI KISIR YAPACAKTIR."
İbni MESUT-Kıyamet Alametleri- Muhammed bin RESUL

"MEHDİ (KUDÜS TE) BEYTİ MAKDİS TE 14 YIL HÜKMETTİKTEN SONRA, VEFAT EDECEK , SONRA TUBBA HALKINDAN MANSUR VEYA KAHTANİ ADINDA BİR ADAM GELECEK 21 SENE HÜKMETTİKTEN SONRA ÖLDÜRÜLECEK,

SONRA MEVALİ DEN CEHCAH VEYA MAHZUMİ İŞ BAŞINA GELECEK, 3 YIL HÜKÜM SÜRDÜKTEN SONRA ,HAYSEM İŞ BAŞINA GEÇECEK VE 3 YIL , 4 AY, 10 GÜN HÜKMEDECEK."
Süleyman bin İSA - Kıyamet Alametleri- say: 258-259-Muhammed bin RESUL
Naim bin HAMMAD- Geleceğin Tarihi Cilt :1-2 say:326- Orhan BAYTAN

"MEHDİ ÖLÜR,SONRA İNSANLAR FİTNEYE DÜŞERLER, VE KENDİLERİNE MAHZUM KABİLESİNDEN BİR ADAM ( CEHCAH ) GELİR,ONA BİAT OLUNUR, BİR MÜDDET KALIR, SONRA GÖK YÜZÜNDEN BİR MELEK NİDA EDER,

" FALANA BİAT EDİN, VE HİCRETTEN SONRA TOPUKLARINIZ ÜZERE GERİYE DÖNMEYİN " .
İNSANLAR ETRAFLARINA BAKINIRLAR BEYAT EDECEKLERİ KİMSEYİ GÖREMEYECEKLERDİR,BUNDAN SONRADA MANSUR'A (KAHTANİ) BİAT EDİLİR.

MANSUR DA , MAHZUMİ (CEHCAH) NİN ÜZERİNE GİDER. ALLAH DA ONA NUSRET VERİR.

BÖYLECE MANSUR, MAHZUMİ VE YANINDAKİLERİ ÖLDÜRÜR".
Nuaym bin HAMMAD-Geleceğin Tarihi---O. BAYTAN cil:1-2
"KAHTAN OĞULLARINDAN BİR KİŞİ ÇIKIP DA İNSANLARI ASASI (BASTONU) İLE SEVK VE İDARE ETMEDİKÇE KIYAMET KOPMAZ".
-

Ebu Said El HUDRİ-Ölüm ve ötesi (Kabir-Kıyamet-Ahiret) kitabından.-say:58
Sahih-i MÜSLİM tercümesi. Cilt:8 say:446---Kıyamet Alametleri- say: 258 -


"MEVALİDEN CEHCAH ADINDA BİR ADAM İNSANLARIN BAŞINA GEÇİNCEYE KADAR,KIYAMET KOPMAZ".
Taberani-Ulya Es SÜLEMİ,-Kıyamet Alametleri. Say:258

SAİD-İ NURSİ VE HATALARININ DEŞİFRESİ

Nokta Dergisi 30. Ağustos-5 Eylül 1998 tarih/ 17.yıl ve 864. Sayısında , 21 ve 22. Sayfa da Ömer SERCAN nın yazdığı KUTSAL KİTAPLARA GÖRE KIYAMETİN TARİHİ başlıklı Yazıdan bu yukardaki konu ileilgili yazı ve yorumu aynen alıntı yapıp okuyucularımızın takdirine Sunuyoruz.

Bedi üz Zeman Said-i NURSİ külliyatı içerisinde yer alan Sikkei Tasdiki Gaybi (Bilinmeyeni tasdik eden veriler) adlı eserinde,cifir (şifre) ve Ebced kullanarak ulaştığı rakamları naklediyor.

Kitabın 119. Sayfasında " Ahir Zamandan haber veren mühim bir Hadis- i Şerif " başlıklı bölümünde,kıyametin kopacağı muhtemel tarih kaydediliyor.

Kitapta belirtilen mühim hadis şudur:
"la tezalü taifetün min ümmeti zahirine ,alel hakkı hatta yetiyallahü bi emrihi"

(Ümmetimden bir grubun hakkı düşmez, taki Allahın emri gelene kadar.) Ramazanı Şerifte onuncu günün ikinci saatinde , aniden bu hadis-i Şerif aklıma geldi.

Belki RİSALE -İ NUR Müridlerinin Cemaati ne kadar devam edeceğini düşündüğüme binaen (Allah tarafından)ihtar edildi (uyarı verildi)

"La Tezalü taifetün min ümmeti (şedde sayılır,tenvin sayılmaz) fıkrasının makamı cifrisi (Şifresel sayı toplam değeri) (Hicri) 1542 ederek nihayet-i Devamına ima eder (NUR CEMAATI nın faliyet gösterebileceği en son tarihe şifreli olarak işaret eder demek istiyor.

Zahirine alel hakkı " (şedde sayılır) fıkrası (kelimesi) dahi ,makamı cifrisi (Şifresel sayı toplam değeri Hicri 1506 ( Miladi ise 2085 ) edip,bu tarihe kadar, apaçık ve (sisteme) üstün bir şekilde ,

sonrada (hicri) 1542 ye (Miladi olarak 2121) kadar da gizli ve (sisteme) mağlup olmuş şekilde vazife-i Tenviriyesine (Toplumu Nur Cemaatına katma işine) (aydınlatma) işine devam edeceğine (şifresel olarak) remze yakın ima (işaret) eder.

"Hatta Yetiyallahü bi emrihi (şedde sayılır) fıkrası (kelimeleri) dahi ,makamı cifrisi (hicri) 1545 (Miladi olarak 2124) olup,kafirlerin başında kıyamet kopmasına ima (işaret) eder.

Said-i NURSİ yukarıdaki çıkarımında bir kesinlik olmadığını, ama ulaştığı tarihin Fatiha suresindeki Sırat-ı Müstakim ifadesine uygulandığında da, (aynen) çıkması nedeniyle, kuvvetli Bir işaret (remz) derecesinde olduğunu kaydediyor (dikkat çekiyor).

Aynı hesapla, başka olaylarada ulaşıldı. Saidi NURSİ nin "SÖZLER" adlı eserinde ise, kıyamet Konusu geniş bir şekilde işleniyor.

İslamda Kıyamet Alametleri olarak anılan ve hadislerde de söylenen büyük belirtilerin yorumlandığı " sözler" adlı kitapta

kıyametin büyük alametlerinden olan DECCALIN GELİŞİ", kuzey ülkelerinden birinde dinsizliğin bir şahıs tarafından ilan edileceğinden Deccalın 40 günde dünyayı dolaşacağından bahseder.

Yukardaki yazı ve yorum bize ait değildir,Nokta dergisi Yazarı Ömer SERCAN ;a aittir. Ancak biz konu daha iyi anlaşılsın diye parentez içi açıklamaları genişlettik.

Öyle anlaşılıyorki, Saidi NURSİ ye göre: Peygamberin kendi Hadisi Şerifinde Kıyamete kadar hak Yolunda savaşacak taife NUR CEMAATI oluyor,

bunlar Miladi 2085 Hicri 1506 yılına kadar apaçık mücadeleye devam edecekler, sonrada Hicri 1542 ye kadar,Miladi 2121 yılına kadar toplam 36 yıl gizlive mağlup Şekilde mücadelenin devam edeceğine işaret ediyor.

Bundan 3 yıl sonrada Hicri 1545 te, Miladi 2124 yılında kıyametin galip gelen kafirlerin başında kopacağıını ima ediyor.

Bedii üz Zeman Said-i NURSİ yukardaki hadis- i Şerifin içinde yer alan "Hatta yetiyallah-ü bi emrihi " cümlesinin Arapçadaki her harfine karşılık gelen sayısal harf değerlerinin Hicri Kameri (AY TAKVİMİ) yıl hesabına göre toplam olarak 1545 ettiği sonucunu bulmuştur.

Said-i NURSİ nin kendi ifadesine göre: Müslümanlar hicri 1545 yıl kadar yaşadıktan sonra Miladi 2124 yılında Dünyanın sonu hemen gelip kafirlerin başında kıyamet kopacaktır.

Ancak Sait Hoca Efendi ya bu konuda çok yetersiz bir bilgiye sahip yada siyasi yönden düşünerek Bazı dini gerçekleri saptırmıştır. Bilgisine Alim oluşuna saygımız vardır,

ancak ortaya sonradan çıkan bu yanlışlarınıda bilim ve insanlık adına göz ardı edemeyiz. Doğrularını kabul, yanlışlarını Reddetmek ve tarafsız değerlendirme yapmak ilkemizdir.

Sait Hoca Efendi eğer ;

"İSLAM ÜMMETİ HİCRİ 1506 YIL HÜKÜM SÜRECEK, BUNDAN SONRA İNSANLARIN KÖTÜLERİ HİCRİ 120 YIL KADAR DAHA KALDIKTAN SONRA KIYAMET KOPACAKTIR"

şeklinde söylemiş,yada yazmış olsaydı, hem Allahın hemde Peygamberin rızasına,bilimin gerçeğine uygun hareket etmiş olacaktı.

Oysa Allahda, Peygamberde Ayet ve hadislerin içeriğini kasıtlı olarak değiştirenlere Onlar bizden değildirler" diyorlar.

Saidi NURSİ eğer ,Peygamber Efendimizin Kıyametin 10 büyük Alamet dönemine ait ip ucu niteliği taşıyan rakamları biliyorsa ki, biz bildiğine eminiz.

Said-i NURSİ nin "SİKKE-i TASDİKİ GAYBİ" adlı eserinde,54. Sayfada bahsettiği
Önemli hadiste bahsi geçen

"HATTA YETİYALLAHÜ Bİ EMRİHİ"
Cümlesini meydana getiren Arapça haarflerin ebced deki, sayısal değerleri toplamı, Said-i NURSİnin iddia ettiği gibi 1545 hicri yıl yapmıyor,
aksine Hicri 1540 yıl yapıyor.Biz bunu gösterdik fakat o nasıl bir hesap çıkarttığını kitabında göstermemiştir.

Said Hoca Efendi bahsi geçen hadis cümlesi için şöyle demiştir.:

Birinci Cümle (La Tezalü Taifetün min Ümmeti) 1500 hicri makamıyla, ahir zamanda, bir taifei Mücahidenin son zamanlarına ve

ikinci cümle (Zahiriyne Alal Hakk) Hicri 1506 makamıyla Galibane mücahidenin tarihine ve üçüncü cümle (Hatta Yetiyallahü bi emrih)

Hicri 1545 makamıyla pek az bir farkla hem Fatihanın,hemde vel Asır Suresinin,ikinci cümlesinin gaybi İşaretlerineişaret ediyor.

MEHDİ nin 70 yıl yaşayacağını, ondan sonra Hz.İsanın 38 veya 40 yıl kral olacağını,Hz. İsadan sonrada , 40 yıl kadar Müslümanların dininin zayıflayacağını

ve tüm müslümanlar öldükten 70 yıl kadar kafirlerin dünyada hakim olacağını toplam 218 yıllık bir Ahir zaman sürecinin yaşanacağını tam olarak 218 yıl olduğunu tahmin edemesede,
kendi döneminde ,bakmışki

, M. 2124 yılına kadar daha 201 Miladi yıl vardır. Cumhuriyetin kurulduğu tarih olan 1923 yılından ,kendisinin tespit ettiği 2124 yılı ,Kıyametin kopma tarihine kadar en az 2124 -1923 = 201 Miladi yıl geçeceğini tahmin etmiş olması Gerekir.

İşte ,Saidi NURSİ yi yanıltan tahmin budur olsa gerek. Yani Cumhuriyet kurulduktan sonra ona göre Kıyametin kopacağı olası tarih olan 2124 yılına kadar 201 sene geriye kalmış bakiye ömür olması Olasılığını anladığı için,

onun kendisinin, Zamanın en iyisi anlamına gelen Bediüz Zeman sıfatını kendisine yakıştırmış olduğunu ortaya çıkarmış oluyor.

Bu Bediüz zeman yakıştırması onun ölümünden sonra Müridleri tarafından yakıştırlmış bir sıfat, Lakap değildir.

Bizzat Sad-i NURSİ nin kendisi, bizzat kendi Kendine yakıştırmış olup Mektup yazışmalarında bu mahlası kullanmıştır. Böylesine kerameti Kendinden menkul denir.

Said-i NURSİ kendi döneminde, kurtuluş savaşından daha yeni çıkan perişan ve yorgun olan yurdumuz insanlarına bakıp, onların içinde kendisi kadar,dini bilgisi olan yok zannetmiş ve Dini bilgileri kıt olan halkımızın imanını güçlendirmek ihtiyacı duymuş

ve kendisini din sahasında Tek yetkili görerek, kendisini BEDİÜZZEMAN= ZAMANINDAKİLERİN EN İYİSİ İlan etmiş ve Müridlerine 70 yıl öncesinde iken DECCAL döneminde yaşadığımızı gizli gizli Anlatmıştır.

Müridleride İslam dininin asıl gerçeklerini (Gerçek Mehdi ve Gerçek İsa Mesih
Hakkında gerekli ve yeterli bilgi sahibi olmadıklarından ,Said-i NURSİ yi 1400 senedir beklenen Gerçek Mehdi zannedip, cahilce yıllarca peşinden boşu boşuna koşmuşlardır.

Atalar ne demişler ? Koyunun olmadığı yerde Keçiyi Abdurahman Çelebi zannederler İnşallah , Saidi Nursi Müridleri uyanırlarda,bir daha Sait Hoca gibi Sahte Mehdilerin peşinden Gitmeyi bırakırlar,

tabiki diğer kendi tarikat Şeyhlerini gerçek Mehdi zanneden cahil müridlerinde Uyanmalarını istiyoruz.

Ulu önder Atatürk, Kuran iyi ve orjinal şekli ile Türkçe olarak anlaşılsın,Peygamber Hadisleri Doğru anlaşılsın diye Milli Şair Mehmet Akif Ersoya Kuran ve Hadis Meallerni tercüme İşinde görevlendirmişti,

Atatürkün Dine yaptığı bu hizmet, Dini siyasete alet etmeyi din hizmeti Yada cihat zaneden meczuplar tarafından takdir görmemiştir.

Halifeliğin ve saltanatın kaldırılması,kılık kıyafet devrimi,harf ve alfabe devrimi
Kadın hakları ,laiklik (Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, siyasete din işlerinin Karıştırılmaması gibi unsurları dinsizlik gibi addedip,

bu konularda Deccal sıfatını yüce önderimiz, ve milli kurtarıcımıza imalı ve perdeli metotla yakıştırmış ,Atatürkün İslam dinine Zarar verdiğini müridlerine empoze edip aşılamıştır.

Zaten Devlette bunu anladığı için onu Mahkeme ve hapishanelerle uğraştırmıştır. Fakat gizli şeriat devleti kurma emellerini bu güne kadar terketmiş değillerdir.

İç savaş,dış savaş gibi tehlikeli, kaoslu ve kriz şoklu durumlarda Fırsatı buldumu durumu değerlendireceklerdir.

Bu güne kadar Atatürke Deccal sıfatı yakıştırarak Onun günahını üzerine aldıkları yetmiyormuş gibi, birde Türkiyeyi, dış dünyada yalnız bırakıp,

her Devlet ve Milletin düşmanlıklarını körükleyerek ,Cennet yurdumozu Afganistan,Irak ve İranın urumuna düşürmeye çalışıyorlar.

Devleti, Milleti,rejimi,milli birlik ve beraberliğimizi ,bölünmez bütünlüğümüzü kıyamete kadar Koruyabilmemiz için, en başta İslam Dinini bu Üsame bin LADİN ve Taliban, Humeyni zihniyetindeki Hacı ve Hocaların, sahte Tarikat Şeyhlerinin eline bırakmamalıyız.


Dinimiz İslam hepimizin dinidir. Eğer ,iyi bilinmeyen ve anlaşılamayan gizli kalmış dinimizi bilmemeye,anlamamaya,görmemeye devam edecek olursak,

Materyalist ve gizli Ateist mantığı İle hareket etmeye devam edecek olursak,İslam dini bir avuç bedevi Arabın,Taliban zihniyetindeki Adamların dini gibi yapmış oluruz.

Din kavramı çağdaş ve medeni,bilimci,akılcı olmaya engel oluyor derseniz,Dine sahip çıkmak,Talibancıların elinden kurtarmak gerekmez,

Halkımız, İslam Dininin bilinmeyen Gizli kalmış batıni (perdeli) gerçeklerini öğrense ne olacak derseniz, doğru söyleyene itibar Etmezseniz,Laikliğe ve Cumhuriyete ihanet etmiş olursunuz.

Atatürkümüzün DECCAL olmadığını bu eserimizdeki belgelerle , kanıtlamamızı desteklemezseniz, kendini Bediüz Zeman ve MEHDİ zanneden yarım Hocaların durumlarını Müridlerine deşifre ederek açıklamazsanız,

maskelerini düşürmezseniz siyasi prim kazanmak için onlara göz yummaya devam edecek olursanız,üzülerek Söylüyorum,5-6 yıl içinde bizde,Irakın durumuna düşeceğiz.

Tarihi belgeler ve araştırmalar bunun mümkün olabileceğini gösteriyor, yarın çok geç olmadan, hem bu konularda gereken reform ları yapalım

hemde Türkiye Talibanlarının ortaya çıkmasına sebep olan, yolsuzluk, Adaletsizlik, hırsızlık yapanların orta sınıfı ortadan kaldıranların üzerine gidelim,

Milli Tehlike artık yakında geliyorum diyor. Artık Gerçek Atatürkçüleri ve gerçek vatan-millet severleri çok acil görevler bekliyor.
MAHŞERİN HABERCİLERİ VE VERDİKLERİ MESAJLAR

Değerli okuyucular, Kitabımızın adına ilham kaynağı olan, Mahşer ve Kıyamet gününün Habercileri, 1400 yıldır kıyametin küçük alametlerinden yüzlercesini insanlığa zaman zaman Duyurarak.

Dünya insanlığının bindikleri yaşam treninin Kıyamet istasyonuna yaklaşmakta olduklarını önceden haber vermeye çalışmışlardır.

Ancak ,birkaç tane Mahşer habercisi vardır, sanmayınız. Allahın adına, Allahın rızasını kazanmak İçin,Dünya insanlığını Geleceğin Tarihi konusunda uyarmaya çalışan pek çok insan ve insan üstü Varlık,

Mahşerin Habercileri olarak, sıra ile ortaya çeşitli suret ve vasıtalar kullanarak, hitab etmeye uğraşmışlardır.

Ve artık, "GELECEĞİN TARİHİ VE MAHŞER GÜNÜ" hakkında, Tekbaşına bir üniversite araştırma tezi gibi, profesyonel anlamda benzersiz muhteşem bir eser Allahın yardımı ile ortaya çıkmıştır.

Eserimiz bilgisayar gibidir, herkes bilgisayardan anlıyamaz, Ama herkesinde bilgisayar kullanması beklenemez, kendine güvenen öğrenir.

Aklına fikrine,mantığına,matematik gücüne Ve bilinmeyene karşı öğrenme azmi olan

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !